Partner in erfgoed

sinds 1957

Gelders Erfgoed ondersteunt erfgoedorganisaties om vanuit hun eigen kracht collecties te beheren en aan een breed publiek te presenteren. Dit doet de organisatie door middel van scholing, advisering en procesbegeleiding. Gelders Erfgoed gebruikt daarbij praktische werkwijzen en oplossingen. Onze kracht is dat wij de passie van de erfgoedbeheerders herkennen en gebruiken om ondernemerschap en zelfredzaamheid te stimuleren.

Gelders Erfgoed vindt het belangrijk dat het erfgoed zich verbindt met zijn omgeving en dat ondernemers, overheden, zorg en onderwijs zich verbinden met hun eigen historie.

Lees ons beeldverslag 2014!

Net als voorgaande jaren heeft Gelders Erfgoed een jaarverslag uitgegeven met daarin onze activiteiten en (financiële) cijfers van 2014. Om het voor het grote publiek leuk en leesbaar te houden, hebben we het jaarverslag ook in een leporello gegoten: … lees verder